Wendy Kwaks
wendy@reconnectiongroup.nl
Mob. 06-48338498

The Reconnection

De Reconnection® is een nieuwe vorm van healing die voor het eerst op aarde beschikbaar is en die ons opnieuw aansluit op het universum. Oorspronkelijk waren de meridianen van ons lichaam verbonden met een energetisch netwerk dat onze planeet omringt. Deze lijnen waren bedoeld om ons lichaam aan te sluiten op een veel groter netwerk waarbij we werden verbonden met het hele universum. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze natuurlijke energielijnen. De Reconnection® herstelt die verbinding, waardoor er een uitwisseling van licht en informatie mogelijk wordt die ons herstel en onze verdere ontwikkeling bevordert. Tijdens een Reconnection® worden daarvoor circa 120 punten en lijnen geactiveerd op het lichaam, die de kosmische energie en informatie verbinden met onze DNA-structuren. Er komt op die manier een verbinding tot stand tussen de energiebanen van ons diepste wezen en die van de aarde en het universum.

Een Reconnection® sessie heeft door zijn diepe werking een positief effect op je fysieke, emotionele en mentale staat. Hardnekkige patronen kunnen blijvend veranderen, in positieve zin. Het effect van de Reconnection® is vaak een gevoel van diepe verbondenheid, het thuiskomen, het vinden van je levensbestemming, een betere gezondheid en spontane genezingen op allerlei gebied. Veel mensen komen na hun persoonlijke Reconnection® in een versneld ontwikkelingsproces Het effect kan meteen duidelijk zijn, maar soms duurt het even voordat je volledig ervaart wat de Reconnection® voor je heeft gedaan.

Een Reconnection® is maar één keer in je leven nodig. De Reconnection® bestaat uit twee sessies op twee opeenvolgende dagen. Eén sessie duurt ongeveer een uur, inclusief een voor- en nagesprek. De prijs van een Reconnection® is wereldwijd vastgesteld op 333 euro.